Ngày 12 tháng 8 giao 3 máy đi đồng nai và TP.HCM

https://cnchoangcuong.com/?p=6925&preview=true

số 1 : Máy Làm Mộng Âm Dương 45 Độ CNC 2 Đầu 4 Trục 2 Dương 2 Âm MXS2000B-1

https://cnchoangcuong.com/product/may-lam-mong-am-duong-45-do-cnc-2-dau-4-truc-2-duong-2-am-mxs2000b-1/
Máy Làm Mộng Âm Dương 45 Độ CNC 2 Đầu 4 Trục 2 Dương 2 Âm MXS2000B-1
https://cnchoangcuong.com/?p=6897&preview=true
Máy Làm Mộng Âm Dương 45 Độ CNC 2 Đầu 4 Trục 2 Dương 2 Âm MXS2000B-1
https://cnchoangcuong.com/product/may-lam-mong-am-duong-45-do-cnc-2-dau-4-truc-2-duong-2-am-mxs2000b-1/
Máy Làm Mộng Âm Dương 45 Độ CNC 2 Đầu 4 Trục 2 Dương 2 Âm MXS2000B-1 sản phẩm

số 2 : Máy Dán Cạnh 6 Chức Năng MF506

https://cnchoangcuong.com/product/may-dan-canh-6-chuc-nang-mf506/
Máy Dán Cạnh 6 Chức Năng MF506
https://cnchoangcuong.com/product/may-dan-canh-6-chuc-nang-mf506/
Máy Dán Cạnh 6 Chức Năng MF506 giao đi hóc môn

số 3 : Máy Bào Cuốn QDM508A

https://cnchoangcuong.com/product/may-bao-cuon-qdm508a/
Máy Bào Cuốn QDM508A giao đi thử đức tp. HCM
https://cnchoangcuong.com/product/may-bao-cuon-qdm508a/
Máy Bào Cuốn QDM508A

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Facebook
Gọi tư vấn
Chat Zalo