Ngày 13 tháng 6 giao 2 máy tại đồng nai

https://cnchoangcuong.com/?p=6519&preview=true

máy số 1 : Máy CNC Mộng OVAL Dương 2 Đầu Tự Động BY-813

https://cnchoangcuong.com/product/may-cnc-mong-oval-duong-2-dau-tu-dong-by-813/
Máy Làm Mộng OVAL Dương 2 Đầu CNC BY-813
https://cnchoangcuong.com/product/may-cnc-mong-oval-duong-2-dau-tu-dong-by-813/
Máy Làm Mộng OVAL Dương 2 Đầu CNC BY-813

máy số 2 : Máy Phay Router Chép Hình Tự Động MX7216D 

https://cnchoangcuong.com/product/may-phay-router-chep-hinh-tu-dong-mx7216d/
Máy Phay Router Chép Hình Tự Động MX7216D
https://cnchoangcuong.com/product/may-phay-router-chep-hinh-tu-dong-mx7216d/
Máy Phay Router Chép Hình Tự Động MX7216D

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Facebook
Gọi tư vấn
Chat Zalo