Ngày 16 tháng 6 giao Máy Chà Nhám Thùng 2 Mặt 2 Trục 630MM R-R630 đi quảng nam

https://cnchoangcuong.com/?p=6554&preview=true

Máy Chà Nhám Thùng 2 Mặt 2 Trục 630MM R-R630

https://cnchoangcuong.com/product/may-cha-nham-thung-2-mat-2-truc-630mm-r-r630/
Máy Chà Nhám Thùng 2 Mặt 2 Trục 630MM R-R630
https://cnchoangcuong.com/product/may-cha-nham-thung-2-mat-2-truc-630mm-r-r630/
Máy chà nhám thùng dưới 2 trục 630mm R-R630
https://cnchoangcuong.com/product/may-cha-nham-thung-2-mat-2-truc-630mm-r-r630/
máy chà nhám thùng trục trên 2 trục 630MM R-RP630A
https://cnchoangcuong.com/product/may-cha-nham-thung-2-mat-2-truc-630mm-r-r630/
băng tải
https://cnchoangcuong.com/product/may-cha-nham-thung-2-mat-2-truc-630mm-r-r630/
Máy Chà Nhám Thùng 2 Mặt 2 Trục 630MM R-R630

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Facebook
Gọi tư vấn
Chat Zalo