Ngày 26 Tháng 5 giao 3 Máy CNC Đi bình dương

https://cnchoangcuong.com/?p=6424&preview=true

Ngày 26 Tháng 5 giao 3 Máy CNC Đi bình dương

số 1 : Máy Khoan Ngang CNC 2 Mũi Hồng Ngoại HRX2800

https://cnchoangcuong.com/product/may-khoan-ngang-cnc-2-mui-hong-ngoai-hrx2800/
Máy Khoan Ngang CNC 2 Mũi Hồng Ngoại HRX2800

số 2 : Máy CNC Mộng OVAL Dương 2 Đầu Tự Động BY-813

https://cnchoangcuong.com/product/may-cnc-mong-oval-duong-2-dau-tu-dong-by-813/
Máy Làm Mộng OVAL Dương 2 Đầu CNC BY-813
https://cnchoangcuong.com/product/may-cnc-mong-oval-duong-2-dau-tu-dong-by-813/
Máy Làm Mộng OVAL Dương 2 Đầu CNC BY-813

số 3 : Máy Làm Mộng Âm CNC 4 Đầu 2000MM BY821-4

https://cnchoangcuong.com/product/may-lam-mong-am-cnc-4-dau-2000mm-by821-4/
Máy Làm Mộng Âm CNC 4 Đầu 2000MM BY821-4
https://cnchoangcuong.com/product/may-lam-mong-am-cnc-4-dau-2000mm-by821-4/
Máy Làm Mộng Âm CNC 4 Đầu 2000MM BY821-4

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Facebook
Gọi tư vấn
Chat Zalo