Ngày 27 Giao 3 Máy Đi Tân Phước Khánh Bình Dương

https://cnchoangcuong.com/?p=5586&preview=true

Ngày 27 Giao 3 Máy Đi Tân Phước Khánh Bình Dương

Máy CNC 1 Đầu Thay Dao Tự Động 16 Mũi SX1325A-16 và Máy Chà Nhám Thùng 3 Trục R-R-RP1000

Máy Cưa Rong Lưỡi Dưới MJ163

https://cnchoangcuong.com/product/may-cnc-1-dau-thay-dao-tu-dong-16-mui-sx1325a-16/
Máy CNC 1 Đầu Thay Dao Tự Động 16 Mũi SX1325A-16
https://cnchoangcuong.com/product/may-cnc-1-dau-thay-dao-tu-dong-16-mui-sx1325a-16/
Máy CNC 1 Đầu Thay Dao Tự Động 16 Mũi SX1325A-16
https://cnchoangcuong.com/product/may-cha-nham-thung-r-r-rp1000/
Máy Chà Nhám Thùng 3 Trục R-R-RP1000

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Facebook
Gọi tư vấn
Chat Zalo