TOP 2 loại máy làm mộng dương cnc 2 đầu bán chạy nhất năm 2023

https://cnchoangcuong.com/?p=6940&preview=true

dưới đây giới thiệu 2 loại Máy Làm Mộng OVAL Dương 2 Đầu cnc bán chạy nhất năm 2022 hiện nay.

máy thứ nhất là :Máy Làm Mộng Âm Dương 45 Độ CNC 2 Đầu 4 Trục 2 Dương 2 Âm MXS2000B-1 .máy được kết hợp mộng âm dương và 45 độ  .2 dao mộng dương và 2 dao mộng âm Đa năng và hiệu quả rất cao trong sản xuất.

https://cnchoangcuong.com/product/may-lam-mong-am-duong-45-do-cnc-2-dau-4-truc-2-duong-2-am-mxs2000b-1/
Máy Làm Mộng Âm Dương 45 Độ CNC 2 Đầu 4 Trục 2 Dương 2 Âm MXS2000B-1 sản phẩm
https://cnchoangcuong.com/?p=6897&preview=true
Máy Làm Mộng Âm Dương 45 Độ CNC 2 Đầu 4 Trục 2 Dương 2 Âm MXS2000B-1

máy số 2 : Máy Làm Mộng OVAL Dương 2 Đầu CNC BY-813.Hiệu quả: Máy này sử dụng cấu trúc silo, cho ăn tự động liên tục và tự động làm trống. 400 600 sản phẩm mỗi giờ .

https://cnchoangcuong.com/product/may-cnc-mong-oval-duong-2-dau-tu-dong-by-813/
Máy Làm Mộng OVAL Dương 2 Đầu CNC BY-813
https://cnchoangcuong.com/product/may-cnc-mong-oval-duong-2-dau-tu-dong-by-813/
Máy Làm Mộng OVAL Dương 2 Đầu CNC BY-813
https://cnchoangcuong.com/?p=6940&preview=true
Hình Ảnh Triển Lãm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Facebook
Gọi tư vấn
Chat Zalo